Các tập phim lẻ theo yêu cầu

Box này chia sẻ những tập phim lẻ của các phim theo yêu cầu của các bạn, những phim mình có link full các tập sẽ được lập post riêng, còn các phim lẻ, bị drop thì mình sẽ post vào đây.

  1. (KBS 2016) Five Children – Năm đứa trẻ: (Torrent) 51 | 52 | 53 | 54
  2. (SBS 2016) Our Gab Soon – Gab Soon Nhà Tôi: (Fshare) 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
  3. (KBS 2016) Laurel Tree Taylors – Tiệm May Quý Ông: (Fshare) 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6